سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

88/10/15
10:20 عصر

آدم معتقد!

بدست روح اله ریاضی در دسته

"برای آدم معتقد سوالی وجود ندارد،
برای آدم شکاک جوابی یافت نمی شود."
تالمود