سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/10/10
10:29 صبح

آدم غیر منطقی!

بدست روح اله ریاضی در دسته

«افراد منطقی سعی می کنند خود را با محیط وفق دهند
و افراد غیر منطقی در تلاشند که محیط را با خود هماهنگ سازند
بنابراین پیشرفت و ترقی نتیجه سعی و تلاش افراد غیرمنطقی است.»
جرج برنارد شاو