سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دیدگاه
88/10/2
10:33 صبح

در مورد حوادث اخیر شهر قم

بدست روح اله ریاضی در دسته

متاسفانه حوادثی که طی روزهای اخیر در شهر قم که در ظاهر باید به دلیل حضور حوزه علمیه جهانی اش (به ادعای خود روحانیون )مذهبی ترین شهر کشور باشد ،رخ داد که زنگ خطری جدی برای کسانی بود که چشم خود را بر حقیقت بسته و مدام از ان شاا... خیر بودن ماوقع سخن می رانند.
از یک طرف سر داده شدن شعارهای ساختار شکن و هتک حرمت حرم شریف با ورود زنان بدحجاب و از طرف دیگر حمله به دفتر مراجع و هتک حرمت آنان و مانع تراشی برای بزرگداشت آیت الله العظمی.
اگر چه من با سر دادن شعارهای ساختار شکن مخالفم ولی بارها در راهپیمایی های اخیر ،برادران در ظاهر ارزشی را دیدم که به گونه های مختلف مشغول تحریک جمعیت سبز پوش بودند تا از آنها شعار ساختار شکن بگیرند و آن را پیراهن عثمان کنند.
که در نقد شعار ساختار شکن می بایست به این موضوع توجه کرد.
همچنین وقتی چه تشییع شونده و چه برخی از تشییع کنندگان در سالیان و ماه های اخیر با حجم گستره ای از محدودیت و سرکوب مواجه بودند ،طبیعی می نماید که در چنین فرصتی برخی به عقده گشایی بپردازند و حد و حدود را رعایت نکنند.
اما برادران در ظاهر ارزشی که خود منتقد این تندروی ها هستند چرا به سیاق موشک جواب موشک حرکت می کنند و متاسفانه بنابر اخباری توسط برخی نهادهای خاص هم هدایت و تحریک می شوند.
اما تاسف بارترین قسمت ماجرا بزرگنمایی و هتک حرمت دانستن ورود تعدادی خانم بدحجاب به حرم مطهر هست.
تا جایی که یکی از دوستانم می گفت که این هتک حرمت حتی زمان پهلوی هم سابقه نداشته.
و البته آمارهای رسمی ای وجود دارد که بیانگر مقام اول بودن شهر قم در اموری چون ازدواج موقت(که اگر چه حرام نیست ولی اغلب آقایان علما آن را در شرایط فعلی جایز نمی دانند)و... است و معلوم نیست که چگونه ورود چند زن بد حجاب در یک روز و در شرایط خاص تاسف بارتر از آمارهایی شده که بیانگر معصیت های بزرگی در شهر حضرت معصومه(س) است.
البته که چشم ظاهر بین دنیا طلب این هتک حرمت ها را نخواهد دید.