سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

91/12/1
2:44 عصر

تلقین!

بدست روح اله ریاضی در دسته

این روزها که می گذرد

                            شادم

این روزها که می گذرد

                            شادم

                                که می گذرد

                                            این روزها

                  شادم

                          که می گذرد...

(شعری از قصر امین پور/دستور زبان عشق)