سفارش تبلیغ
صبا ویژن

87/9/25
3:28 عصر

رهبر در علم و صنعت 2

بدست روح اله ریاضی در دسته

از بیت گفته اند که آقای خامنه ای راضی نیست کلاسها تعطیل شود،این را بچه ها می گویند.

یعنی برای چنین اتفاقی که طی چهار سال اخیر در دانشگاه های تهران بی سابقه است هم نباید علم و دانش و ...تعطیل شود.

یعنی هر استاد و دانشجویی که خواست برود دیدار و بقیه که نخواستند بروند سر کلاس.

یعنی اشاره به همان بخش سخنان رهبری که نهضت علمی را توصیه کردند.

یعنی بینش بزرگ و دوراندیشی و به تعبیر بهتر بصیرت.

و هزار و یک یعنی دیگر

اما در عمل ،در بسیاری از دانشکده ها پلمپ شده و کیف بردن در بسیاری از جاها ممنوع است.تازه غرولندی هم می کنند که گفته بودیم کیف نیاورید و کار ما را زیاد کردید.بعد هم می گویند حفاظت می طلبد.

خیلی وقت ها حرف ها تا به ما برسد عوض می شود و ...

 


87/9/24
3:57 عصر

رهبر در علم و صنعت

بدست روح اله ریاضی در دسته

کامران نجف زاده بالای سر من بود و دنبال سوژه می گشت تا از آن سوالهای عجیبش را بپرسد.و من، تنها ،حس عجیبی داشتم که قابل گفتن نبود.

آقای خامنه ای به دانشگاه علم و صنعت آمد و من را سوار موج جمعیت کرد.داد زدم و شعار دادم و بلند بلند شعر خواندم و یادم رفت همه ی آنچه که حجاب بود و هست بر ذهنم.آقا هم بحث جالبی کرد و کمتر به سیاست و ...اشاره کرد و بهترین ره توشه را به امثال من داد.

شما هم اگر چنین فرصتی برایتان پیش آمد، از دستش ندهید.در نبود ولی خدا این فرصتی است که البته در بین جمع بودن و چلانده شدن و از عمق جان شعار دادن بیشتر جلایش می دهد.

اگر چه شعور خوب است ولی گاهی شور مثبت اندیش کار صدتا شعور منفی باف را می کند.وقتی سوار موج جمعیت می شوی و... از عمق جان و با مشت های گره کرده فریاد می زنی...«ابالفضل علمدار خامنه ای نگه دار»

http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=4959