سفارش تبلیغ
صبا ویژن

94/10/9
6:8 عصر

تشکر از آقای سرافراز!

بدست روح اله ریاضی در دسته

جا داره همین جا از ریاست محترم سازمان صدا و سیما تشکر ویژه ای داشته باشم.

چون اگه، کار و مشغله و آلودگی و برجام و ... حواسمان را از گذشته پرت می کند، ایشان با نشان دادن عکس و فیلم های میرحسین موسوی در مناسبت های مختلف، یادمان می اندازد که یادمان نرود.