سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/12/19
6:18 عصر

وطن دوستی !

بدست روح اله ریاضی در دسته

کنار نرده های ورزشگاه بازی سپاهان و العین امارات ،پارچه ای آویزان کرده اند که رویش نوشته:
"انا نحب خلیج الفارس و سپاهان الایرانی"